O KATALOGU

Katalog AMANAK je online nástroj, který propojuje jednotlivé nezávislé subjekty knižního trhu - nakladatele, knihkupce, knihovny a recenzenty. Usilujeme o rovné a spravedlivé podmínky a o zjednodušení komunikace mezi těmito skupinami. Naší aspirací není distribuce, ale překonání bariér, které současný knižní trh mezi aktéry nezávislé literatury staví. Přihlaste se do Katalogu a propojte se s desítkami spřátelených nakladatelek, knihkupců, knihoven, recenzentů a kritiček.

The AMANAK Catalog is an online tool that connects the independent actors of the book market – publishers, booksellers, libraries, and reviewers. We strive to create equal and fair conditions and to simplify communication between these groups. Our aspiration is not to distribute books, but to overcome the barriers at the current book market. Sign up for the Catalog and start networking with dozens of allied publishers, booksellers, libraries, reviewers, and critics.

PŘIHLÁŠENÍ

Zapomenuté heslo

V případě, že jste zástupce odborné veřejnosti a máte dotaz nebo zájem o vstup do katalogu nebo asociace, prosím, obraťte se na nás. Stejně tak pokud vás cokoli o knižním trhu či provozu zajímá, neváhejte se nám ozvat.

Anna Štičková
777 340 737
anna.stickova@amanak.cz

Veronika Benešová Hudečková
733 717 349
veronika.benesova@amanak.cz